Region Kronoberg

Design av kulturstipendium, 2017

Fick i uppdrag att illustrera och ge form åt 2017 års kulturstipendiater i Kronoberg.