top of page

Snapchat - Fettisdagen

Animation, 2019

Animation gjord åt Snapchat. Filmen skickades ut på Fettisdagen till alla Sveriges användare av appen.

bottom of page