top of page

Den Ofrivilliga Tryggheten

Grafisk form, 2014

Antalet som får uppehållstillstånd skiljer sig från år till år, men åldersgruppen 65 år och uppåt ligger jämt på 1,5-2%. De är inte många, men de kommer varje år. Men vad innebär det att flytta till Sverige som pensionär? Det är vad det här projektet handlar om.

 

I tidslinjen kan du se vilka skillnader och likheter en 30-åring och en 70-åring möter i sin resa och flytt till Sverige.

I den sista, gröna tidslinjen går det att se hur 30-åringen upprättar en etableringsplan med Arbetsförmedlingen, läser SFI och 60 timmars samhällsundervisning. Han söker arbete och på arbetsplatsen får han kollegor och nya bekantskaper. Utanför arbetet engagerar han sig i föreningsliv och idrott där han träffar vänner. Förutsättningarna för att tillgodose de mänskliga behoven är stora.

Den 70-åriga kvinnan som kommer till Sverige har oftast familj som bor här. När hon har fått uppehållstillstånd vet vi inte så mycket mer om henne. Att inte kunna språket gör en mer beroende av andra och den egenmakt man en gång hade är inte densamma.

bottom of page