Region Kronoberg

Design av kulturstipendium, 2018

Fick i uppdrag att illustrera och ge form åt 2018 års kulturstipendiater i Kronoberg.