top of page

Casted Zine

Examensarbete Masternivå, 2017

Casted är ett Zine om kollaborativa processer och hur man som barnkulturdesigner kan bemöta problematiken kring Adultism. Det här projektet är baserat på barndomsdiskurser och har utvecklats genom co-production workshops och intervjuer med barn från tre olika områden i Göteborg.

Innehållet av zinet är baserat på dessa möten med barn i åldrarna 4 till 14 år. Casted handlar om hur man kan fördjupa sin kunskap och förståelse för maktrelationer mellan vuxna och barn och hur man kan jobba med det inom området visuell kommunikation.

Casted berör också områden kring vad det innebär att arbeta med egen-publikationer, såsom co-production, redaktionellt arbete, visuell kommunikation och distribution.

Varsågod att läsa Casted Zine nedan.

bottom of page